top of page

RAČUNOVODSTVO

Zakonom o računovodstvu uređuje se računovodstvo poduzetnika, razvrstavanje poduzetnika i grupa poduzetnika, knjigovodstvene isprave i poslovne knjige, popis imovine i obveza, primjena standarda financijskog izvještavanja i tijelo za donošenje standarda financijskog izvještavanja, godišnji financijski izvještaji i konsolidacija godišnjih financijskih izvještaja, izvještaj o plaćanjima javnom sektoru, revizija godišnjih financijskih izvještaja i godišnjeg izvješća, sadržaj godišnjeg izvješća, javna objava godišnjih financijskih izvještaja i godišnjeg izvješća, Registar godišnjih financijskih izvještaja te obavljanje nadzora.

OPSEG USLUGA

​Ustroj i vođenje poslovnih knjiga i knjigovodstvenih evidencija (dnevnika, glavne knjige, knjige glavne blagajne, knjige ulaznih i izlaznih računa,   evidencije nematerijalne i materijalne dugotrajne imovine, materijala, rezervnih dijelova i sitnog inventara, zaliha u maloprodaji, podataka za zalihe u veleprodaji, sve propisane porezne evidencije i sl., salda konti kupaca i dobavljača)

 

Izrada svih računovodstvenih i poreznih obračuna (sastavljanje temeljnih financijskih izvještaja-bilanca, račun dobiti i gubitka, novčani tijek, bilješke uz financijske izvještaje; obračun amortizacije, godišnji izvještaji Financijskoj agenciji, obračuni kamata, zajmova)

 

Cjeloviti obračuni i evidencija ugovora o radu (obračuni plaća i naknada uz sastavljanje propisanih izvještaja, analitike plaća radnika, porezne kartice radnika, sve propisane porezne evidencije)

Obračuni drugog dohotka, ugovori o djelu, autorski honorari

Izrada mjesečnih i godišnjih poreznih prijava (porez na dodanu vrijednost, porez na dobit, posebni porezi)

Savjetovanje poduzetnika i upućivanje na optimalna rješenja

Plansko-analitički poslovi

Sastavljanje periodičnih i godišnjih posebnih izvještaja za poduzetnike radi usmjeravanja poslovanja

Priprema platnih naloga, internet bankarstvo

 

Izrada elektronskih arhiva Vaše knjigovodstvene dokumentacije

Investicijski projekti (studije isplativosti ulaganja, povrat investicije, razrada ključnih pitanja kao što su:​ konkurentna prednost, održivi rast, poboljšanje performansi, upravljanje rizicima i planiranje).

ŠTO JOŠ MOŽETE OČEKIVATI

Rasterećenje od birokratskih prepreka i svakodnevnih promjena zakonske regulative može Vam značajno uštedjeti vrijeme i novac.

Komuniciramo u ime klijenta s bankama, Poreznom upravom, Finom i drugim tijelima državne uprave, kao i s predstavnicima poreznih i drugih nadzora i revizija.

Preuzimamo i dostavljamo proknjiženu dokumentaciju dva puta tjedno na adresi klijenta.

Kako bi poslovanje učinili što jednostavnijim u današnjem digitalnom svijetu, Ultra vam pruža sve što je potrebno za oblikovanje vizualnog identiteta vaše tvrtke (offline & online).

Surađujemo s uredima revizora, odvjetnika, javnog bilježnika, specijaliziranim tvrtkama za pružanje usluga iz područja zaštite na radu, zaštite od požara i minimalnih tehničkih uvjeta, IT usluga i komunikacija.

Potičemo povezivanje poduzetnika i njihovih usluga, što često rezultira novim poslovnim prilikama i međusobnom suradnjom.  

Online knjigovodstvo/računovodstvo pruža našim klijentima dohvat njihovih knjigovodstvenih podataka i povezanih dokumenta s bilo kojeg mjesta i u bilo koje vrijeme.

Našim programskim rješenjem omogućavamo Vam trajno čuvanje dokumenata u digitalnom obliku, uz mogućnost brzog pretraživanja dokumenata kroz poslovne godine.

Digitalnim arhiviranjem štedi se na vremenu, pristup informacijama i dokumentima moguć je u svakom trenutku, dokumentacija se ne gubi, ne blijedi i ne zahtijeva prostor za pohranu.
Sustav arhiviranja prilagođava se svakom pojedinom poslovnom subjektu, ovisno o djelatnosti i o potrebama.

Kao naš klijent, pomoću WEB aplikacije možete provjeriti svoje kupce, dobavljače, stanje računa, dohvatiti dokumente i još puno sitnica u udobnosti svog doma, ureda ili dok ste na službenom putu!

ONLINE PRISTUP KNJIGAMA I NOVČANOM TOKU.

UVIJEK. S BILO KOJEG MJESTA. 

bottom of page