top of page

Uvjeti korištenja

Valentak Commerce d.o.o. bavi se pružanjem računovodstvenih i knjigovodstvenih usluga, poreznim savjetovanjem, izradom investicijskih projekata i slično. Našim programskim rješenjem omogućujemo Vam trajno čuvanje dokumenata u digitalnom obliku, uz mogućnost brzog pretraživanja i gotovo trenutnog dohvata bilo kojeg dokumenta.

Ured tvrtke smješten je u Dugom Selu na adresi Josipa Zorića 22. 

 

U obavljanju svojih profesionalnih zadataka, surađujemo s našim klijentima i poslovnim partnerima, a bitan dio naših poslovnih aktivnosti podrazumijeva i kontakt s tijelima državne uprave i s financijskim institucijama.

 

Ovdje vam nudimo sve važne informacije o načinima, razlozima i osnovama prikupljanja i obrade podatka, uključujući i osobne podatke.

VAŠA PRAVA RADI ZAŠTITE OSOBNIH PODATAKA

Voditelja obrade i zaštite podataka organizacije Valentak Commerce d.o.o. možete kontaktirati kako slijedi:

- E-mail: iva.drame@valentak.com

- Telefon +385 1 4102-897

Voditelju obrade podatka možete se obratiti sa svim pitanjima, zahtjevima i pritužbama, vezano za prikupljanje i obradu vaših osobnih podataka:

 

- možete nam uputiti zahtjev za ažuriranjem nekih svojih podatka - imate pravo zatražiti da ispravimo netočne ili nepotpune osobne podatke o vama, a mi ćemo po takvim zahtjevima uvijek postupati u najkraćem mogućem roku;

 

- važeći zakon vam omogućuje da zatražite i kopije osobnih podataka koje posjedujemo - te informacije imate pravo zatražiti u obliku koji je strukturiran, uobičajen i iskazan u čitljivom formatu;

 

- općenito zadržavamo vaše osobne podatke, sukladno vašem pristanku, koliko je to potrebno za izvršenje ugovora između vas i nas, za izvršenje ugovora između nas i naših klijenata te kako bismo poštovali naše zakonske obveze. Ako više ne želite da koristimo vaše podatke, možete zatražiti njihovo brisanje. Imajte na umu da vas u tom slučaju više nećemo moći kontaktirati;

 

- ako zatražite brisanje vaših osobnih podataka, možemo zadržati i koristiti Vaše osobne podatke u onoj mjeri u kojoj je to potrebno, kako bismo udovoljili našim zakonskim obvezama;

 

- tamo gdje ste dali svoj pristanak za obradu vaših osobnih podataka, možete u bilo kojem trenutku taj pristanak i povući - slanjem obavijesti i navodeći konkretan pristanak koji povlačite. Napominjemo da povlačenje vašeg pristanka ne utječe na zakonitost bilo kakvih aktivnosti obrade, temeljenih na pristanku, koje su provedene prije njegovog povlačenja;

 

- primjenjivi zakon može vam dati pravo ograničiti načine na koje koristimo vaše osobne podatke, posebno gdje:

 

    - osporavate točnost vaših osobnih podataka; 

    - je obrada nezakonita i protivite se brisanju vaših osobnih podataka;

    - više ne trebamo vaše osobne podatke u pojedinu svrhu obrade, ali vam je potrebna informacija za uspostavljanje, izvršavanje ili obranu pravnih zahtjeva;

 

- važeći propisi vam omogućuju da zahtijevate da prestanemo obrađivati vaše osobne podatke za određene specifične svrhe, ako takva obrada nije utemeljena na zakonitim/legitimnim interesima. Ako prigovorite takvoj obradi, više nećemo obrađivati vaše osobne podatke u ove svrhe, osim kada možemo dokazati opravdane i legitimne razloge za takvu obradu ili je takva obrada potrebna za uspostavljanje, izvršavanje ili obranu od pravnih zahtjeva.

 

- kada se vaši osobni podaci obrađuju u svrhu izravnog marketinga, možete u bilo kojem trenutku zatražiti da vaše podatke ne obrađujemo za ovu svrhu;

 

- pored navedenih prava, imate pravo podnijeti pritužbe na aktivnosti obrade podataka i pred nadležnim tijelom za zaštitu podataka – Agencijom za zaštitu osobnih podataka.

OPĆENITO O ZAŠTITI OSOBNIH PODATAKA I PRAVNOM OKVIRU

 

Propisima Europske unije o zaštiti osobnih podataka, regulirani su dozvoljeni razlozi prikupljanja, obrade i korištenja osobnim podacima, primjerice:

 

- ako ste za to dali svoj pristanak;

- ako je obrada podataka nužna za sklapanje određene vrste ugovora;

- ako postoji pravna/zakonska obveza obrade vaših podataka;

- ako je obrada u vašem ključnom interesu;

- ako je obrada nužna za izvršavanje zadaća u javnom interesu ili zadaća 

koje provode državne službe, porezna tijela, policija ili druga javna tijela;

- ako za to postoji legitimni interes voditelja obrade podataka.

 

Osoba ili tijelo koje obrađuje vaše podatke naziva se Voditelj obrade podataka. Voditelj obrade podataka dužan je poštovati pravila Opće uredbe o zaštiti vaših osobnih podataka i njihovoj pohrani:

 

- podaci se mogu prikupljati samo u jasno definirane legitimne svrhe;

od vas se ne smije tražiti navođenje prekomjernih podataka;

- podaci pomoću kojih vas je moguće osobno identificirati (npr. ime ili podaci za kontakt) ne smiju se čuvati dulje no što je to nužno;

- mora vam se omogućiti da ispravite, uklonite ili blokirate netočne podatke o sebi;

- podaci se moraju štititi od slučajnog ili nezakonitog uništenja, gubitka, izmjene i otkrivanja.

 

U određenim slučajevima, imate pravo zatražiti od voditelja obrade podataka da ispravi, ukloni ili blokira netočne podatke o vama. Možete zatražiti uklanjanje osobnih podatka o vama, ako su ti podaci netočni, neprimjereni, nebitni ili prekomjerni, s obzirom na svrhu njihove obrade.

 

Ako mislite da se s vašim podacima ne postupa u skladu s propisima ili da su oni nezakonito obrađeni, možete poslati pritužbu voditelju obrade podataka (osobi ili tijelu koje obrađuje vaše podatke) te:

 

- zatražiti ispravak, brisanje ili blokiranje podataka;

- zatražiti da voditelj obrade podataka obavijesti osobe koje su već vidjele netočne podatke, osim ako to zahtijeva nesrazmjerni napor.

 

Ako ne dobijete razuman odgovor od voditelja obrade podataka, možete poslati pritužbu nacionalnom tijelu nadležnom za zaštitu podataka.

 

NAČIN KORIŠTENJA OSOBNIH PODATAKA

 

Predani smo zaštiti osobnih podataka koje koristimo i poštivanju Opće uredbe o zaštiti osobnih podataka. Poduzimamo sve razumne napore kako bismo brinuli o vašoj privatnosti i sigurnosti osobnih podataka koje koristimo. 

 

Osobne podatke koristimo samo uz vaš pristanak ili kad su za to ispunjene pretpostavke utvrđene važećim propisima. Vaše podatke, kada ste za to dali pristanak, možemo dijeliti sa svojim klijentima i poslovnim partnerima, a to činimo samo u onom opsegu koji je nužan kako bismo postigli posebno utvrđenu svrhu. Vaše podatke nikada nećemo prodavati ili dijeliti na načine koji nisu dozvoljeni, a naši klijenti i partneri održavaju najmanje jednaku razinu zaštite i sigurnosti osobnih podataka kao i mi.

 

Naši zaposlenici i djelatnici educirani su o novim propisima o zaštiti osobnih podataka i u svakodnevnom radu primjenjuju sve dostupne alate koji pomažu čuvanju i zaštiti vaših osobnih podataka.  

 

Kontinuirano provodimo i ažuriramo administrativne, tehničke i fizičke mjere sigurnosti, kako bismo zaštitili vaše podatke od neovlaštenog pristupa, gubitka, uništenja ili izmjene.

 

 

PODACI KOJE PRIKUPLJAMO

 

Za potrebe izvršenja naših legitimnih interesa i pružanja usluga našim klijentima, na ovim web stranicama (https://www.valentak-knjigovodstvo.com/) prikupljamo podatke osoba s kojima uspostavljamo neki oblik poslovne suradnje.

 

Ti podaci obuhvaćaju: ime i prezime, naziv tvrtke, adresu elektroničke pošte i broj telefona/mobilnog telefona. Ove podatke prikupljamo i koristimo isključivo uz vašu suglasnost te samo u one svrhe za koje je suglasnost dana. 

 

Navedene podatke koristimo kako bismo vas mogli kontaktirati radi:

 

- dogovora o poslovnoj suradnji;

- pravovremenog obavještavanja o događajima, aktivnostima i uslugama 

- poziva na događanja/evente koje organiziramo;

- dostave promotivnih materijala i proizvoda. 

 

Ako ste za takvu svrhu dali suglasnost, vaše podatke možemo podijeliti s našim povezanim društvima.

 

 

KOLAČIĆI (COOKIES)

Kolačići su tekstualne datoteke koje se nalaze na vašem računalu kako bi se prikupile standardne internetske zapise informacija i informacije o ponašanju posjetitelja.

Ove se informacije koriste za praćenje korištenja web stranice i za sastavljanje statističkih izvještaja o aktivnostima web stranice. Postavke svojeg preglednika možete podesiti tako da ne spremate kolačiće. Međutim u nekim slučajevima neke od funkcionalnosti naše web stranice mogu zahtijevati kolačiće i možda neće funkcionirati odlučite li ih ne prihvatiti.

 

 

PROMJENE OVIH PRAVILA

 

Valentak Commerce pridržava pravo izmjene ovih pravila, u bilo kojem trenutku. Ako promijenimo ova pravila, objavit ćemo sve njihove izmjene na web stranicama Valentak knjigovodstva i ažurirati datum zadnje izmjene. 

 

 

 

bottom of page